Het diëtistisch consult
2 Screening > Studietaken > Kennisverwerving

Kennisverwerving

1. Cliënten voor een screening

 

Bij welke cliënten voer je een screening uit?


2. Tijdsduur van het screenen

 

Hoeveel tijd kan de diëtist besteden aan screening?


3. Wettelijk kader van screening

 

Waarom is de diëtist verplicht de uitkomst van de screening in het dossier van de cliënt vast te leggen?


4. Rapporteren over screening

 

De diëtist heeft een screening bij een cliënt uitgevoerd en geconcludeerd dat het veilig is door te gaan met diëtistisch onderzoek en met een behandeling. Mag deze diëtist de huisarts na het consult een rapportage sturen?


5. Het informeren van de cliënt over de uitslag

 

De diëtist constateert bij een screening een rode vlag en vermoedt dat de cliënt symptomen van een ernstige darmziekte heeft. Moet de diëtist de cliënt hierover informeren?


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.