Het diëtistisch consult
3 Diëtistische anamnese > Studietaken > Kennisverwerving

Kennisverwerving

NB Studietaak 1 t/m 6 worden herhaald in hoofdstuk 6

1. Doel van classificatie en codelijsten

 

Wat is het doel van het werken met classificaties en codelijsten?


2. Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek

 

Welke classificaties en codelijsten voor de diëtetiek bestaan er?


3a. Gegevens in de CMT-diëtetiek

 

Welke gegevens worden er in de Classificatie Medische Termen (CMT)-diëtetiek vastgelegd?


3b. Gegevens in de CMT-diëtetiek

 

Wat is de inhoud van de ICF-diëtetiek?


3c. Gegevens in de CMT-diëtetiek

 

Welke drie perspectieven zijn verwerkt in de ICF-diëtetiek?


4. Het plaatsen van functies, activiteiten en participatie in het ICF-schema

 

Geef aan welke gegevens uit het diëtistisch onderzoek je plaatst onder functies, anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie.


5. Het plaatsen van persoonlijke en externe factoren in het ICF-schema

 

Welke gegevens vallen onder persoonlijke en externe factoren?


6. Overzicht van het ICF-diëtetiekschema

 

Het is erg gemakkelijk om alle gegevens van het ICF-diëtetiekschema bij elkaar te zetten in een overzichtelijk schema dat je altijd bij de hand hebt als je gegevens uit de diëtistische anamnese verzamelt om een diëtistische diagnose te formuleren.

Bij vraag 4 en 5 heb je een aantal gegevens geformuleerd. Maak nu een zo volledig mogelijk overzicht.


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.