Het diëtistisch consult

Vraag 2

Privacy van de cliënt

2.

 

Je vraagt aan mevrouw Blom toestemming voor registratie en uitwisseling van gegevens met andere hulpverleners. Hoe formuleer je dit? Noteer dit voor jezelf en bekijk daarna de video vanaf 3:05.


Vergelijk je eigen formulering met die van de diëtist en beargumenteer de eventuele verschillen.


 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.