Het diëtistisch consult

Vraag 4

Vaststellen van stadium van gedragsverandering

De huisarts heeft de heer Voskuil, 53 jaar, doorverwezen voor een dieet bij hyperlipidemie. De huisarts heeft naar aanleiding van de screening door de diëtist (zie hoofdstuk 2) aanvullend bloedonderzoek laten doen. Nu komt de heer Voskuil voor het eerste consult bij de diëtist.

Het vaststellen in welk stadium van gedragsverandering de cliënt zich bevindt, is een belangrijke procedurestap bij mensen die hun leefstijl ‘moeten’ veranderen.

 

Fase van gedragsverandering:

 

Fase waarin de cliënt zit

Motiverende taken van de helper

Precontemplatie

Zaai twijfel, vergroot het gevoel bij de cliënt over de risico’s en problemen van het huidige gedrag.

Contemplatie

Laat de balans doorslaan, vergroot de redenen van de cliënt voor het veranderen en de risico’s van niet veranderen.

Voorbereiding

Help de cliënt te bepalen wat de beste strategie is om tot verandering te komen.

Actie

Help de cliënt stappen te ondernemen om die strategie uit te voeren.

Gedragsbehoud

Help de cliënt terugval te zien aankomen en strategieën klaar te hebben als dit nodig is.

Terugval

Help de cliënt opnieuw om door te gaan, zonder ontmoedigd te raken.

4a. Vragen opstellen

 

Onderzoek in het gesprek dat je voert met de heer Voskuil in welk stadium van gedragsverandering hij zich bevindt.

Gebruik de linkerkolom van bovenstaand schema en bedenk zelf passende vragen om het stadium van gedragsverandering vast te stellen. De rechterkolom is ter informatie toegevoegd, maar hoeft bij deze opdracht niet gebruikt te worden.


4b. Vaststellen van stadium van gedragsverandering

 

Bekijk de video hieronder en bestudeer of de manier waarop de diëtist in de video dit heeft gedaan, overeenkomt of verschilt van de manier waarop jij het zou doen. Pas je na de video iets aan in je vragen?


 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.