Het diëtistisch consult
4 Voedingsanamnese > Studietaken

Voedingsanamnese: Studietaken

Als voorbereiding op het trainen van de vaardigheden die horen bij het afnemen van een voedingsanamnese, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de theoretische achtergronden. Hiervoor heb je de aanbevolen literatuur bestudeerd.

 

De studietaken zijn geclusterd in de volgorde van de inhoudelijke analyse van de verschillende voedingsanamnese-methodieken. Lees voordat je aan een cluster vragen begint, de betreffende inhoudelijke analyse nog eens door.

 

Studietaken kunnen een inleidende tekst of casusbeschrijving bevatten. Je wordt gevraagd om zelf een antwoord op de vraag te formuleren. Nadat je dit hebt ingetypt, krijg je een voorbeeldantwoord te zien. Antwoorden op kennisvragen zijn eenduidig. Wanneer er naar een oordeel of je mening wordt gevraagd, is het antwoord een voorbeeld van een mogelijke uitwerking.

 

Gebruik de < en > pijlen of het menu in de navigatiekolom aan de linkerkant van deze tekst om de studietaken te bekijken. 

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.