Het diëtistisch consult
4 Voedingsanamnese > Studietaken > Fase Voorbereiding

Fase Voorbereiding

 

In een praktijksituatie is het belangrijk om niet routinematig een anamnesemethodiek te kiezen. Onderstaande voorbeelden zijn bedoeld om na te denken over zaken als: Wanneer kies ik welke methodiek en welke overwegingen spelen een rol bij deze keuze?

Gebruik bij opgave 3 de bijlage Overzicht voedingsanamnesetechnieken

3a. Methodekeuze

 

Een 72-jarige vrouw in een verpleeghuis eet erg slecht. De diëtist neemt een voedingsanamnese af om de voedingstoestand van de vrouw te kunnen beoordelen. Kies met behulp van het overzicht voedingsanamnesetechnieken voor de gegeven praktijksituatie een geschikte anamnesemethodiek, gerelateerd aan het doel en de situatie. Motiveer de keuze.

24-uur recall
Dietary history
Voedselfrequentie
Voedingsdagboek/eetdagboekje

Omdat:

3b.

 

Bij de diëtist komt op het spreekuur een volwassen cliënt met verhoogd cholesterol. Kies met behulp van het overzicht voedingsanamnesetechnieken voor de gegeven praktijksituatie een geschikte anamnesemethodiek, gerelateerd aan het doel en de situatie. Motiveer de keuze.

24-uur recall
Dietary history
Voedselfrequentie
Voedingsdagboek/eetdagboekje

Omdat:

3c.

 

Er komt een kind van 8 jaar bij je op het spreekuur. Ze heeft overgewicht. Kies met behulp van het overzicht voedingsanamnesetechnieken voor de gegeven praktijksituatie een geschikte anamnesemethodiek, gerelateerd aan het doel en de situatie. Motiveer de keuze.

24-uur recall
Dietary history
Voedselfrequentie
Voedingsdagboek/eetdagboekje

Omdat:

3d.

 

Om de natriuminname van een vrouw te beoordelen heeft de diëtist een anamnesemethodiek nodig. Kies met behulp van het overzicht voedingsanamnesetechnieken voor de gegeven praktijksituatie een geschikte anamnesemethodiek, gerelateerd aan het doel en de situatie. Motiveer de keuze.

24-uur recall
Dietary history
Voedselfrequentie
Voedingsdagboek/eetdagboekje

Omdat:

3e.

 

Een 20-jarige vrouw met obesitas geeft aan dat ze zich goed aan het dieet houdt, maar ze valt niet af. Kies met behulp van het overzicht voedingsanamnesetechnieken voor de gegeven praktijksituatie een geschikte anamnesemethodiek, gerelateerd aan het doel en de situatie. Motiveer de keuze.

24-uur recall
Dietary history
Voedselfrequentie
Voedingsdagboek/eetdagboekje

Omdat:

3f.

 

Bij de diëtist komt een mevrouw van 30 jaar na drie weken op vervolgconsult om een vezelverrijkt dieetadvies te evalueren. Kies met behulp van het overzicht voedingsanamnesetechnieken voor de gegeven praktijksituatie een geschikte anamnesemethodiek, gerelateerd aan het doel en de situatie. Motiveer de keuze.

24-uur recall
Dietary history
Voedselfrequentie
Voedingsdagboek/eetdagboekje

Omdat:

3g.

 

Een chauffeur van 45 jaar met een onregelmatig eetpatroon wil graag een advies over gezonde voeding. Kies met behulp van het overzicht voedingsanamnesetechnieken voor de gegeven praktijksituatie een geschikte anamnesemethodiek, gerelateerd aan het doel en de situatie. Motiveer de keuze.

24-uur recall
Dietary history
Voedselfrequentie
Voedingsdagboek/eetdagboekje

Omdat:

3h.

 

In een verpleeghuis wil de diëtist informatie over de dagelijkse energie-inname van een afdeling waar 35 psychogeriatrische ouderen wonen. Kies met behulp van het overzicht voedingsanamnesetechnieken voor de gegeven praktijksituatie een geschikte anamnesemethodiek, gerelateerd aan het doel en de situatie. Motiveer de keuze.

24-uur recall
Dietary history
Voedselfrequentie
Voedingsdagboek/eetdagboekje

Omdat:

3i.

 

Je wilt informatie hebben over het gemiddelde voedingspatroon van eerstejaarsstudenten Voeding en Diëtetiek. Kies met behulp van het overzicht voedingsanamnesetechnieken voor de gegeven praktijksituatie een geschikte anamnesemethodiek, gerelateerd aan het doel en de situatie. Motiveer de keuze.

24-uur recall
Dietary history
Voedselfrequentie
Voedingsdagboek/eetdagboekje

Omdat:

4.

 

Zet achter elke praktijksituatie de meest geschikte anamnese methodiek.

Dietary history

24-uur recall

Voedselfrequentieanamnesemethodiek

Eetdagboekje

Je wilt de energie-inname schatten van een buschauffeur die onregelmatige diensten heeft.
Je wilt de eiwit-inname schatten van een patiënt die sinds een week in het ziekenhuis verblijft en regelmatig eet.
Je wilt de macro- en micronutriënten inname schatten bij iemand die een glutenvrij dieet volgt.
Je wilt een schatting maken van de vetinname bij iemand met een verhoogd cholesterol.
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.