Het diëtistisch consult
4 Voedingsanamnese > Studietaken > Kennisverwerving

Kennisverwerving

1. Wat is een voedingsanamnese?

 

Je vertelt je vriendin dat je een les hebt over de voedingsanamnese. Beschrijf hoe je in eigen woorden aan je vriendin uitlegt wat een voedingsanamnese is.


2. Gezondheidszorg en onderzoek

 

De voedingsanamnese wordt in de gezondheidszorg voor andere doelen gebruikt dan bij voedselconsumptie-onderzoek. Beschrijf welke verschillen er zijn tussen het gebruik van een voedingsanamnese-methodiek in de praktijk van de gezondheidszorg en bij het uitvoeren van onderzoek.


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.