Het diëtistisch consult
6 Diëtistische diagnose

6. Diëtistische diagnose

De diëtistische diagnose is de kern van het methodisch handelen van de diëtist en vormt een schakel tussen diëtistisch onderzoek en behandelplan. De diëtistische diagnose is dan ook de basis voor het behandelplan. Op basis hiervan worden de doelen en de verrichtingen geformuleerd. De diëtist legt in de diëtistische diagnose een duidelijk verband tussen oorzaak en gevolg van het probleem en geeft daar haar deskundige oordeel over.

Vaardigheden die noodzakelijk zijn om te leren diagnosticeren, zijn:

  • interpreteren en analyseren van de gegevens uit het diëtistisch onderzoek die van belang zijn voor het dieetbehandelplan;
  • leggen van relaties tussen deze gegevens met ziekte/aandoening, verwijsdiagnose en het op te stellen dieetbehandelplan;
  • daarna volgt het trekken van een conclusie: het formuleren van de diëtistische diagnose;
  • kort, bondig en volledig registreren van de diëtistische diagnose; 
  • en het op een zo duidelijk mogelijke manier informeren van de cliënt.


Op de website vind je de studietaken van paragraaf 6.4.2 en 6.7.2, de video’s en de observatielijst. Ook vind je hier een kennisclip over de diëtistische diagnose. Deze kennisclip vereist voorkennis van de kennisclip over het gebruik van de ICF.


We wensen je veel succes en plezier bij het maken van deze onderdelen.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.