Het diëtistisch consult

Vraag 3

Formuleren van voorlopige diëtistische diagnose voor de heer Andriessen, de heer De Draayer en mevrouw De Vries

 

Tijdens de studieactiviteiten (paragraaf 6.4.2) heb je drie procedurestappen doorlopen om voor drie casuïstieken de diëtistische diagnose te formuleren. Je hebt deze geregistreerd in je dossier en gerapporteerd naar de verwijzer. Als voorbereiding op het practicum ga je de geformuleerde diëtistische diagnoses uitschrijven in ‘cliëntentaal’ en deze met elkaar vergelijken.

 

In het practicum ga je verder oefenen om de cliënt zo duidelijk mogelijk te informeren over jouw conclusie. Ook ga je na of de cliënt deze begrijpt en het ermee eens is. De inhoud van de diëtistische diagnose is wel hetzelfde – dezelfde relaties komen terug – alleen het taalgebruik is anders omdat je vakjargon vermijdt.

3.

 

Schrijf de diëtistische diagnoses van de heer Andriessen, de heer De Draayer en mevrouw De Vries uit in cliëntentaal. De uitwerking van deze studietaak komt terug tijdens het practicum.


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.