Het diëtistisch consult

Vraag 2

Informeren en overleggen met mevrouw Blom over de voorlopige diëtistische diagnose

 

2.

 

In de video ‘Het gehele eerste consult’ komt mevrouw Blom bij de diëtist. De diëtist formuleert, nadat zij het diëtistisch onderzoek heeft afgesloten, de voorlopige diëtistische diagnose en vertelt deze aan mevrouw Blom.

 

Bekijk deze scène en formuleer je mening over de gekozen formulering van de diëtist. Wat vind je goed, en welke punten van verbetering zou je kunnen bedenken?

Deze punten worden besproken in het practicum.


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.