Het diëtistisch consult
8 Voorlichtingsmateriaal > Studietaken

Voorlichtingsmateriaal: Studietaken

Je gaat nu beginnen met het aanleren van de vaardigheden. Er zijn studietaken geformuleerd om je hierbij te helpen. Lees voordat je aan de studietaken begint eerst deze inhoudelijke analyse goed door.

 

Als voorbereiding op het trainen van de vaardigheden die horen bij het gebruik van voorlichtingsmateriaal, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de theoretische achtergronden. Hiervoor heb je de aanbevolen literatuur bestudeerd.

 

De studietaken zijn geclusterd op basis van de stappen in de inhoudelijke analyse. Studietaken kunnen een inleidende tekst of casusbeschrijving bevatten. Je wordt gevraagd om zelf een antwoord op de vraag te formuleren. Nadat je deze hebt ingetypt, krijg je een voorbeeldantwoord te zien. Antwoorden op kennisvragen zijn eenduidig. Wanneer er naar een oordeel of je mening wordt gevraagd, is het antwoord een voorbeeld van een mogelijke uitwerking.

 

Gebruik de < en > pijlen of het menu in de navigatiekolom aan de linkerkant van deze tekst om de studietaken te bekijken. 

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.