Het diëtistisch consult
8 Voorlichtingsmateriaal > Studietaken > Fase uitvoering met cliënt

6. Herkennen beperkt begrip cliënt

6. Beperkt begrip herkennen

 

Vink hieronder de uitspraken of gedragingen aan die kunnen wijzen op beperkt begrip van het (schriftelijke) voorlichtingsmateriaal door een cliënt.

Formulieren worden niet (volledig) ingevuld.
Tijdens het gesprek aangeven: ik heb m’n bril thuis laten liggen, ik lees het later wel.
De cliënt stelt een volgend consult uit zichzelf veel vragen over het voorlichtingsmateriaal.
De cliënt leest tijdens de uitleg mee met het voorlichtingsmateriaal en wijst zelf belangrijke punten aan.
Het niet opvolgen van instructies of opdrachten.
Tijdens het gesprek aangeven: kunt u dat misschien aan me voorlezen?
De cliënt heeft thuis al informatie op internet opgezocht.
Geschreven voorlichtingsmateriaal tijdens een afspraak overhandigen aan familie.

7. Gebruik brochure tijdens consult

Je bent werkzaam bij de thuiszorg en op je spreekuur komt mevrouw Claassens. Zij is 40 jaar en heeft chronische obstipatie. Mevrouw Claassens is gehuwd en werkt 4 dagen per week als administratief medewerkster. Zij heeft 4 kinderen, die op de middelbare school zitten. Mevrouw heeft als hobby's lezen en puzzelen.

Als behandeldoelen staan o.a. genoteerd:

  • mevrouw gaat meer drinken: 1,5 à 2 liter per dag;
  • mevrouw gaat 30 - 40 gram voedingsvezels per dag gebruiken;
  • mevrouw gaat vooral 's morgens een ontbijt gebruiken met veel vezels.

Je hebt besloten om de brochure over het onderwerp ‘vezels’ van het Voedingscentrum te gebruiken.

 

Download: Brochure 'Vezels'

7a. Overwegingen gebruik brochure


Wat zou de belangrijkste overweging zijn geweest om een brochure te gebruiken?

Tijdswinst. De brochure kan mevrouw zelf lezen waardoor er geen uitleg gegeven hoeft te worden over vezels tijdens het consult.
Mevrouw kan na het consult alles nog rustig nalezen, zodat ze de adviezen beter kan toepassen of onduidelijkheden nog kan opzoeken.
Door de brochure wordt de interesse van mevrouw gewekt voor het onderwerp vezels.

7b. Vervolgconsult

 

Welke vragen kun je in een vervolgconsult stellen aan mevrouw Claassens om na te gaan of zij de brochure heeft gelezen/gebruikt?


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.