Het diëtistisch consult
8 Voorlichtingsmateriaal > Studietaken > Fase voorbereiding: bepalen welk voorlichtingsmateriaal wordt gebruikt (zonder cliënt)

2. Beoordelen bestaande brochures

2a. Checklist Health Literacy Project


Om te bepalen of schriftelijk/digitaal voorlichtingsmateriaal geschikt is voor jouw cliënt, is het belangrijk te controleren of de tekst wel aansluit op het niveau van jouw cliënt. De mate waarin een cliënt basis gezondheidsinformatie kan verkrijgen en begrijpen wordt 'Health Literacy' genoemd.

 

Via de website www.gezondheidsvaardigheden.nl is de Checklist Health Literacy beschikbaar, welke je kunt gebruiken om te beoordelen of voorlichtingsmateriaal op het juiste niveau geschreven is (zie de link).

 

download: Checklist Health Literacy Project

 

Geef je mening over de bruikbaarheid van deze checklist. Betrek in je beantwoording de volgende aspecten:

  • volledigheid van de criteria (ontbreken er items of staan er overbodige items in);
  • doelmatigheid van het instrument;
  • gebruikersvriendelijkheid.

2b. Beoordeling health literacy

 

download: Checklist Health Literacy Project

download: Brochure ‘Verstopping’ van Maag Lever Darmstichting

 

Geef een conclusie over de bruikbaarheid van de brochure ‘Verstopping’ naar aanleiding van het invullen van de checklist. Gebruik voor het beoordelen van de leesbaarheid de Leesniveau Tool.


3. Brochures afkomstig van het bedrijfs­leven

3. Voorlichtingsmateriaal vanuit bedrijfsleven/fabrikant

 

Diverse instanties brengen folders en brochures uit, zoals fabrikanten, overheids-instellingen of patiëntenverenigingen.

 

Vink de argumenten aan waarom je WEL een folder of brochure vanuit het bedrijfsleven/fabrikant zou gebruiken.

Sluit aan bij doel en doelgroep.
Bevat geen objectieve informatie.
Bevat juiste en evenwichtige informatie.
Is aantrekkelijk wat betreft vormgeving.
Bevat (veel) reclame voor specifiek product.
Informatie is duidelijk gestructureerd.
Sluit aan op leervermogen cliënt.
Teveel en/of eenzijdig gericht op producent/bedrijf.

4. Brochures voorlichtingsinstanties

De Nederlandse Hartstichting brengt als voorlichtingsinstantie brochures en folders uit voor hun doelgroepen. Zo zijn er onder andere brochures gericht op verhoogde bloeddruk, overgewicht en verhoogde cholesterol. Gebruik bij deze studietaak de brochure over ‘hoge bloeddruk’.

 

Brochure 'Hoge bloeddruk'

4a. Beoordeling health literacy

 

Beoordeel of de brochure over hoge bloeddruk voldoet aan de technische en inhoudelijke eisen die in de literatuur aan een brochure worden gesteld. Gebruik hiervoor weer de checklist van Health Literacy Project.


4b. Bewaartrucs en doorleesstimuli

 

Beschrijf welke bewaartrucs en welke doorleesstimuli in deze brochure worden toegepast.


4c. Inschatting niveau leesbaarheid

Maak een inschatting van het niveau van de doelgroep voor wie de brochure is bedoeld. Controleer vervolgens een alinea/hoofdstuk uit de brochure via Leesniveau Tool.

 

Geef aan of het niveau van de brochure overeenkomt met wat je zelf had ingeschat.


5. Informatie via een website

Vaak hebben mensen al informatie opgezocht voor ze op consult komen. Niet alle informatie die ze lezen is van goede kwaliteit of wetenschappelijk bewezen. Als diëtist is het belangrijk om zelf op een goede manier informatie te verkrijgen of verstrekken.

 

Ga naar de website www.dvn.nl en bekijk het onderdeel over voeding bij diabetes.

5a. Website Diabetesvereniging Nederland

 

Is de informatie over voeding bij diabetes gemakkelijk te vinden op de website? Welke gegevens zie je terug, waardoor na te gaan is of het betrouwbare informatie betreft?


5b. Inschatting niveau van leesbaarheid

 

Voor welke doelgroep is deze informatie over de richtlijn voeding bij diabetes geschreven?

 

Toets de inhoud van het onderdeel 'Minder vrije suikers' via Leesniveau Tool en vergelijk de uitkomst met jouw eigen beoordeling.


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.