Het diëtistisch consult
8 Voorlichtingsmateriaal > Studietaken > Kennisverwerving

1. Doelen en eisen brochures

Om brochures of folders te kunnen gebruiken in een consult is het eerst van belang te weten welk doel een brochure of folder kan hebben en welke eisen hieraan gesteld worden.

1a. Eisen voorlichtingsmateriaal

 

Bij het ontwikkelen van een goede folder of brochure zijn er bepaalde eisen waar dit aan moet voldoen. Vink de eisen aan waaraan voorlichtingsmateriaal moet voldoen.

Bevat een pakkende titel en evt. ondertitel.
Bevat functionele illustraties.
Wordt gesponsord door de industrie.
Heeft een goed leesbaar lettertype.
Bevat veel tekst op de pagina's.
Maakt gebruik van bewaartrucs of feedbackstimuli.
Heeft altijd een voorpagina met een afbeelding.

1b. Doelen / overwegingen gebruik voorlichtingsmateriaal

 

Noem zes doelen of overwegingen die een rol kunnen spelen bij de keuze om een folder of brochure te gebruiken tijdens een consult.


1c. Belang vooraf doorlezen materiaal

 

Waarom is het van belang dat je als diëtist vooraf het schriftelijk materiaal dat met een cliënt wordt besproken of meegegeven doorleest? Sleep de reden naar het juiste begrip waar het onder valt.

Is het materiaal inhoudelijk voedingskundig verantwoord, voldoende objectief en niet eenzijdig gericht (of onevenwichtig)?

Sluit het materiaal aan bij de gestelde gespreksdoelen en/of overwegingen?

Om te kunnen aansluiten op het leerniveau van de cliënt;
Om structuur in het gesprek aan te brengen;
Om stapsgewijs uitleg te geven over de inhoud van de brochure.

Gesprekstechnische redenen
Gespreksdoelen/overwegingen
Inhoudelijke redenen
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.