Het diëtistisch consult

Diabetes

Video bij oefening 5

 

5. Doel illustratiemateriaal

 

Met welke doel kiest de diëtist voor het gebruik van illustratiemateriaal?

Educatie.
Tijdswinst tijdens consult.
Ondersteunen van de boodschap, zodat deze beter blijft hangen.
Aantrekkelijkheid, mooier dan een geschreven tekst.
Wegnemen van ongerustheid.
Moeilijke begrippen toelichten aan de hand van het illustraties.

Video bij oefening 6

 

6a. Voorkennis diabetes

 

Wat maakt dat de diëtist vraagt aan de patiënt naar zijn kennis rond diabetes mellitus?

Om tijd te besparen tijdens het consult.
Om te kunnen afstemmen op het niveau van de patiënt.
Om tijdens het consult zijn aangegeven kennis of misvattingen te kunnen inzetten en tijdens het gebruik van het voorlichtingsmateriaal gericht toelichting te geven.

6b. Aandachtspunten

 

Welke aandachtspunten uit de inhoudelijke analyse worden duidelijk gebruikt in dit videomateriaal? 

De diëtist verdeelt de informatie evenwichtig over de beschikbare tijd.
Ze doseert de voorlichting: ze let op de hoeveelheid informatie, tempo/snelheid van aanbieden.
De diëtist zorgt ervoor dat er sprake blijft van een tweegesprek.
Ze bevordert de mondigheid van de cliënt door hem actief te betrekken en ervaringen en kennis uit te laten wisselen.
Ze markeert belangrijke tekstpassages en maakt extra aantekeningen in de kantlijn.
Ze stimuleert de cliënt om eigen voorbeelden te noemen.

Video bij oefening 7

 

7a. Reden en doel voorlichtingsmateriaal

 

Wat is de belangrijkste reden waarom de diëtist hier gebruik maakt van voorlichtingsmateriaal? Welke doelen wil ze bereiken?


7b. Koolhydraat-app

 

Met welke reden wil de diëtist de koolhydraat-app door Joost van Dam laten gebruiken?


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.