Het diëtistisch consult

Zoutboek

Video  bij oefening 1 en 2

 

1. Doelen zoutboek

 

Bekijk aandachtig bovenstaande video.

 

Welke redenen geeft de diëtist aan om het zoutboek te gaan gebruiken bij de patiënt?

Cliënt heeft weinig inzicht in het zoutgehalte van de verschillende voedingsmiddelen.
Om de motivatie van de cliënt te vergroten.
Om het zoutgehalte van voedingsmiddelen visueel te maken.
Ongerustheid bij de cliënt weg te nemen.
Thuis kunnen toepassen van de instructie.

2. Introduceer het gekozen voorlichtingsmateriaal

 

Welke diëtistische handelingen uit de inhoudelijke analyse komen in dit fragment aan bod?

Informeert de cliënt over het onderwerp en het type voorlichtingsmateriaal.
Toont de cliënt het voorlichtingsmateriaal.
Wekt interesse bij de cliënt door aan te sluiten bij de belevingswereld en bevraagt welk type/medium zijn voorkeur heeft.
Legt aan de cliënt uit met welk doel of reden het voorlichtingsmateriaal wordt gebruikt.
Gaat na wat de verwachtingen van de cliënt zijn.
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.