Het diëtistisch consult

MI

Vraag 10

Bekijk het filmpje over ‘Behandeling ondervoeding met MI’ van Stuurgroep Ondervoeding.

De video is gebruikt met toestemming van Stuurgroep Ondervoeding en Inge Cantatore, diëtist van Diëtistenpraktijk Equilibrio te Amsterdam en Mijdrecht.

 

Bestudeer het bijbehorende ‘risicoprofiel, eetdagboek en actieplan mevrouw Van der Vaart’. 

 

Risicoprofiel eetdagboek en actieplan mevrouw Van der Vaart

 

10a.

Welke basistechnieken van Motivational Interviewing zie je de diëtist toepassen?


10b.

Wat is het effect van de toegepaste techniek(en), oftewel wat gebeurt er bij de cliënt?


10c.

Is er gedurende het consult ‘verandertaal’ te herkennen bij de cliënt? Zo ja, beschrijf deze.


10d.

Vindt er bij de cliënt een verschuiving in de fase van gedragsverandering plaats?


10e.

Bekijk nogmaals het filmpje en vul de bijbehorende observatielijst MI in.


10f.

Vergelijk je antwoorden met de antwoorden van het ingevulde observatieformulier:  

Observatielijst MI (ingevuld mevrouw Van der Vaart)


10g.

Heb je nog tips voor de diëtist in de toepassing van MI? Zo ja, geef concrete voorbeelden.


Dieetbehandeling vervolgconsult: verbinden en focussen

Video bij vraag 11

 

Vraag 11

Mevrouw Sonnema komt voor een vervolgconsult bij de diëtist. Tijdens dit gesprek doorloopt de diëtist de processen verbinden en focussen door o.a. de basistechnieken toe te passen. De cliënt voelt zich hierdoor gehoord en begrepen, geaccepteerd en gewaardeerd.

 

11.

Welke basistechnieken hoor je in dit filmpje? Geef bij ieder basistechniek een voorbeeld van een uitspraak van de diëtist.

 

 


Dieetbehandeling vervolgconsult: ontlokken. Ambivalentie exploreren door middel van de schaaltechniek

Video bij vraag 12, 13 en 14

 

Vraag 12

Tijdens het proces ontlokken laat de hulpverlener de cliënt benoemen waarvoor verandering belangrijk is en nodigt uit tot verandertaal. Een manier om over ambivalentie in gesprek te gaan en hierin te zoeken naar verandertaal is door vertrouwen en belangrijkheid te onderzoeken. Dit wordt gedaan met behulp van de schaaltechniek.

 

12a.

De diëtist wilt inzicht krijgen in de redenen voor verandering en dat de cliënt verandertaal gebruikt dat tot zelfmotivatie leidt. Wat doet de diëtist in dit filmpje om dit te bereiken?


12b.

Welke vraag stelt de diëtist zodat er meer inzicht wordt verkregen in de belemmeringen die het bewegen in de weg zitten?


Vraag 13

In een gesprek tussen diëtist en cliënt geeft de hulpverlener regelmatig informatie aan de cliënt. Ongevraagd informatie of advies zonder dat er een duidelijke hulpvraag is van de cliënt, kan zorgen voor weerstand en wrijving.

 

Op welke manier vraagt de diëtist in het gesprek (zie video) toestemming om de benodigde advies aan te reiken?


Vraag 14

In het gesprek noemt de cliënt argumenten voor het niet willen sporten op een sportschool. De diëtist geeft naar aanleiding hiervan een reflectie (parafrase) (5:47): ‘Dan kost het u ook nog maandelijks een flink bedrag terwijl u daar geen gebruik van maakt’.

 

Hoe zou je in plaats van een parafrase hier een gevoelsreflectie kunnen geven? Let tussen 5:05-5:47 minuut op de non-verbale houding van de cliënt en de emotie die tussen de regels door klinkt.

 


Dieetbehandeling vervolgconsult: ontlokken. Ambivalentie exploreren door middel van de voor- en nadelenbalans

Video bij vraag 15

 

Een andere manier om ambivalentie te exploreren is het gebruik van de voor-en-nadelenbalans. Door de voor- en nadelen van gedragsverandering door te nemen kan de ambivalentie worden verhelderd en kan je op zoek gaan naar verandertaal.

 

Vraag 15

In het gesprek benoemt de cliënt uitspraken van verschillende vormen van verandertaal. Bekijk welke vormen van verandertaal je herkent. Geef bij ieder vorm van verandertaal een voorbeeld van een uitspraak die de cliënt benoemt.


Dieetbehandeling vervolgconsult: plannen

Video bij vraag 16

 

Vraag 16

Het proces van plannen is de brug naar verandering waarin wordt onderhandeld over een veranderplan. Hierbij worden doelen gesteld en gespecificeerd en eventuele barrières en moeilijkheden besproken.

 

16a.

Welke vragen stelt de diëtist om tot een veranderplan te kunnen komen?


16b.

De diëtist stelt in dit gesprek een aantal gesloten en suggestieve vragen. Welke vragen zijn deze? Hoe zou je hier een open vraag kunnen formuleren?


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.