Het diëtistisch consult
1 Gespreksvaardigheden > Studietaken

Gespreksvaardigheden: Studietaken

Voordat je kunt beginnen met het aanleren van de vaardigheden verdiep je je in de theorie. Er zijn studietaken geformuleerd om je hierbij te helpen. Deze studietaken staan hier op deze pagina.

 

Studietaken kunnen een inleidende tekst of casusbeschrijving bevatten. Je wordt gevraagd om zelf een antwoord op de vraag te formuleren. Nadat je deze hebt ingetypt, krijg je een voorbeeldantwoord te zien. Antwoorden op kennisvragen zijn eenduidig. Wanneer er naar een oordeel of je mening wordt gevraagd, is het antwoord een voorbeeld van een mogelijke uitwerking.

 

Gebruik de < en > pijlen of het menu in de navigatiekolom aan de linkerkant van deze tekst om de studietaken te bekijken. 

 

 

 

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.