Het diëtistisch consult
1 Gespreksvaardigheden > Studietaken voor het practicum

Gespreksvaardigheden: Studietaken voor het practicum

Je hebt aangetoond de achterliggende theorie te beheersen; je hebt de gespreksvaardigheden goed in je hoofd. Je moet nu de vaardigheden nog onder de knie zien te krijgen. Daar begin je mee in het practicum.

 

Het practicum vraagt een specifieke voorbereiding en er zijn studietaken geformuleerd om je hierbij te helpen. Deze studietaken vind je hier.

 

De studietaken kunnen een inleidende tekst of casus bevatten óf verwijzen naar een video. Je wordt gevraagd om zelf een antwoord op de vraag te formuleren. Nadat je dit hebt ingetypt, krijg je een voorbeeldantwoord te zien. Wanneer er naar een oordeel of je mening wordt gevraagd, is het antwoord een voorbeeld van een mogelijke uitwerking.

Wanneer gevraagd wordt naar een vergelijking van jouw handelen en het handelen van de diëtist op de video, dan is er geen antwoordmodel beschikbaar.

Je kunt bij onduidelijkheden je vraag in het practicum bespreken.

 

Gebruik de < en > pijlen of het menu in de navigatiekolom aan de linkerkant van deze tekst om de studietaken te bekijken.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.