Het diëtistisch consult

Luistervaardigheden

Video Aandachtgevend gedrag

 

1.

Welk aandachtgevend gedrag heeft de diëtist in dit videofragnment?


 Video Vragen stellen

 

 

2. 
Bekijk en analyseer bovenstaand videofragment 'Vragen stellen'. Welke vragen worden gesteld door de diëtist?


Video Parafraseren en reflecteren van gevoel

 

3.
Bekijk volgende hierbovenstaande videofragment 'Parafraseren en reflecteren van gevoel'.

 

a. Maak een samenvatting van het verhaal van de cliënt.


 

b. Op welke momenten starten de parafrases door de diëtist? Schrijf de gemaakte parafrasen uit. 


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.