Het diëtistisch consult

Nuancerende vaardigheden

Video Nuancerende empathie 

 

4.

Welke uitspraken formuleert de diëtist die de patiënt uitnodigen tot een gesprek in bovenstaand videofragment 'Nuancerende empathie'?


5.
Bekijk (opnieuw) de bovenstaande video. Welke verbanden legt de diëtist in dit gesprek met Ferry?

 


6.

Wat wordt bedoeld met de vaardigheid 'nuancerende empathie'?

De hulpverlener spiegelt de woorden of non-verbale signalen van de cliënt, zodat deze signalen kunnen worden besproken in het hulpverleningsgesprek.
De hulpverlener plaatst de woorden of non-verbale signalen van de cliënt in een nieuw perspectief. Deze signalen (zowel verbaal als non-verbaal) kunnen impliciet worden uitgedrukt.
De cliënt plaatst de woorden of non-verbale signalen van de diëtist in een ander perspectief. Deze signalen (zowel verbaal als non-verbaal) kunnen expliciet worden uitgedrukt.

 Video Positief her-etiketteren

 

7.
Bekijk bovenstaand fragment Positief her-etiketteren. Welke uitspraken van de diëtist wijzen op de vaardigheid positief her-etiketteren?

 

 


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.